Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het
product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke
winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een
verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen
wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde
anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen
verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde,
het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons te contacteren via
www.luiertaartkopen.com/contact. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u
de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de
heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik
te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel
waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.